3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Macháčková

      tel. číslo: 732 800 371
    

      týden:  12.4. - 16.4.2021

Domácí úkoly: 

     Český jazyk:
 
     Matematika:
 
     Anglický jazyk:
 
     Přírodověda:
 
     Vlastivěda:
 
     Prvouka:
 

3. ročník

Český jazyk - vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie u podstatných jmen 
Matematika - numerace do 1000, dělení se zbytkem

Prvouka - 

Lidé a čas, rok - roční období, advent, vánoce
 

 

 

4. ročník 

Český jazyk - vzory podstatných jmen, vzor stroj
Matematika - numerace do 10 000, zlomky, části zlomku
 

Anglický jazyk - °

I have breakfast ...., CHristmas - vocabulary, activities

Přírodověda - 

Na poli - živočichové

Vlastivěda - 

Vodstvo - ČR

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Temelín Temelín 129
Temelín
373 01
385 734 344 info@skolatemelin.cz