1. a 2. ročník

 

třídní učitelka Mgr. Renata Vlková - tel.: 732758194

1. ročník

Domácí úkoly:

psaní: k + slova

M: ofocený list v DS

psaní: š + slova

M: příklady v DS

Učivo v týdnu od 12. 4. do 16. 4.:

Slabikář: písmeno H - nácvik čtení slabik se shluky, písmeno B
M: numerace do 20 - vztahy o více, o méně, metry, litry, kilogramy
Psaní: r, au, au, eu
PRV: opakování; jaro

 

2. ročník

Domácí úkoly:

Čj: str. 75, cv. 2

M: ofocený list vDS

Čj: ofocený list v DS

M:  str. 8, cv. 4

Učivo v týdnu od 12. 4. do 16. 4.:

ČJ: párové souhlásky  V x F, Z x S, Ž x Š
M:  násobky 5, násobení a dělení 5; násobky 6, násobení 6
PRV: jaro - rok , roční období, měsíce
Psaní: přepis textu, přesmyčky, doplňování slov do vět
Čtení: Z deníku kocoura Modroočka - J. Kolář
          Sluníčko a jarní zdravení - J. Kahoun
          
           
          
          

Kontakt

ZŠ a MŠ Temelín Temelín 129
Temelín
373 01
385 734 344 info@skolatemelin.cz